Lid worden

Lid worden

Lidmaatschap:        €20,00 per gezin per jaar.

Wij verwachten dat je zelf het verschuldigde bedrag voor 1 Maart van het desbetreffende kalenderjaar  aan ons overmaakt op IBAN nummer  NL12 SNSB 0922162743.  Graag onder vermelding van je naam en adres. (Nieuwe leden kunnen op moment van lid worden het bedrag overmaken.)

Donateurschap:     Minimum bijdrage € 7,50 per jaar. Dit bedrag kun je jaarlijks aan ons over maken op IBAN nummer NL12 SNSB 0922162743.

Lid worden kan via onderstaand formulier: